Tjenester

Numbers Game - Din sporty regnskapsfører i Oslo


Fleksible løsninger tilpasset dine behov


Numbers Game AS er et moderne regnskapskontor som holder til i Oslo.

Vi har effektive løsninger for utførelse av våre regnskapstjenester. Vi besitter den kompetansen du trenger for at vi skal være din rådgiver og utførende regnskapskonsulent.


Vi fører regnskap fra «A til Å», men bistår også kun med utførelse av deler av regnskapsføringen om det skulle være ønskelig.


Hovedsakelig benytter vi Visma som regnskapssystem ved bokføring av våre klienters regnskap. Dette er et fleksibelt system som gir gode muligheter for samhandling med våre kunder. Vi tilbyr også våre tjenester for kunder som har behov eller ønske om å benytte et annet regnskapssystem. Vi har erfaring med bokføring i flere ulike systemer.


Leie av tjenester


Vi leverer konsulenttjenester innen regnskapstjenester og kan fristille ressurser for bemanningsoppdrag av ulik varighet. I tillegg kan vi gjennom vårt nettverk og samarbeidspartnere tilby medarbeidere som kan fylle de fleste funksjoner innen økonomi, HR og IT.


Vi leverer konsulenttjenester innen HR-området og kan fristille ressurser for emanningsoppdrag av ulik varighet.


Økonomisk rådgivning


Vi kan tilby tjenester rundt lønn, årsoppgjør, bokføring, omdanning av selskapsform, fusjon/fisjon, kapital- og selskapsendring, fakturering, aksjonærregisteroppgave, stiftelse av aksjeselskap, MVA representasjon og annet


Har dere behov for innleie av midlertidig kompetanse?


Omstillinger, permisjoner, sykemelding, nyansettelser, etc.. Vi har økonomimedarbeidere som kan hoppe inn på kort varsel for korte eller lengre oppdrag. 

Besøksadresse: Schultz gate 33, 0361 Oslo


Tlf: 464 41 506


E-post: post@numbersgame.no


Org.nr: 921 575 580